Kiitos lahjoituksestasi!

Se auttaa osaltaan synnyttämään Suomeen uusia innovaatioita, työpaikkoja, talouskasvua ja hyvinvointia.

Lahjoita tästä

Varainhankintakampanjan 2015 – 2017 lahjoittajat, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisuun verkkosivuilla

ABB Oy
ABB Technology Oy
Ahlstedt Katja
Ahlstrom Capital Oy
Ahlström Krister
Airila Mauri
Aktia Abp
Alahuhta Anssi
Alahuhta Matti
A-lehdet Oy
Algol Oy
Allinen Rauni
Allinen Risto
Altor Equity Partners AB
Alvesalo Tapio
Amerin Kulttuurisäätiö sr
Antinluoma Olli
Anttila Timo
Appelqvist Tiina
Aro Yhtiöt Oy
Asikainen Riku
August Associates
Automaatiosäätiö
Baldauf Sari
Björkman Ingmar
Bom Marianna
Bystedt Maarit
Contango Oy
Dementyev-Dedelis Dmitry
DOrazio Andrea
Egle Eduards
Ehrnrooth Paul
Ekman Kalevi
Eloranta Eero
Eloranta Jorma
Englund Tomi Krister
Ensto Oy
Eriksson Kati
Eriksson Tage
Eteläaho Jaakko
Ferm Niko
Fiskars Oyj Abp
Fortum Oyj
F-Secure Oyj
Glöersen Jaakko
Guo Rui
Gustafsson Jukka
Gustavson Stig Gunnar
Hagros Kati
Harmanen Jussi
Hautamäki Anne-Maria
Heikinheimo Päivi
Heikkala Sinikka
Heilala Henri
Heinänen Victor
Heiskanen Teppo
Hietamäki Eeva
Hiltunen Merja
Hirvonen Anne
Honkala Matti
Huhta Päivi
Huikku Jari
Hyppönen Heikki
Hyvönen Helena
Hämäläinen-Lindfors Sirkka
Hänninen Markku
Hölttä Kaisa
Jane ja Aatos Erkon Säätiö
Joensuun Kauppa ja Kone Oy
K. H. Renlunds stiftelse
Kaijalainen Katariina
Kaislaniemi Ilpo
Kajaste Terhi
Kakkola Roope
Karppinen Teemu
Karvonen Elina
Kasanen Eero O.
Kautola Helena
Kayal Subhradeep
Kemetter Kristiina
Kemira Oyj
Kenttä Tapio Juhani
Khan Irfan
Kilpeläinen Katariina
Konecranes Oyj
Korpelainen Antti
Kosonen Iisakki
Kovaleva Victoria
KPMG Oy Ab
Kukkonen Maini
Kukkonen Minna
Kuosmanen Petri
Kylmä-2000 Oy
Kärki-Luoto Kirsi
Kärnä Panu
Laaksonen Mika
Laitinen Pekka
Lamberg Kaarina
Lankinen Tapani
Lappalainen Viljami
Lautso Kari Alvar
Lehto Eemeli
Lehtonen Pekka
Lehväslaiho Marja
Leinonen Joel
Leinonen Tommi
Leppä Jukka-Pekka
Liikesivistysrahasto
Liiri Anne
Liljeroth Peter
Linnoinen Juhani
Louekoski Hannele
Luhtala Marko
Lyly Sulevi
Ma Jiao
Maa- ja Vesitekniikan tuki ry.
Malhotra Tushar
Malmelin Petri
Management Accounting Services Oy
Manner Taru
Marcus Wallenbergin Säätiö
Martikainen Juha
Marimekko Oy
Maula Hanna
Mehtälä Satu
Mikkonen Toni
Metso Flow Control Oy
Metso Minerals Oy
Miettinen Kirsti
Mutanen Erkka
Mutanen-Shinozaki Mikko
Mäenmaa Arto
Mäkelä Markus M.
Männistö Lasse
Neste Oyj
Neuvo Yrjö
Niemelä Ilkka
Nieminen Risto
Niiranen Veli-Matti
Nikola Anette
Nikola Annukka
Nokia Oyj
Nousiainen Aguiar Andrey
Nyberg Riitta
Nylén Rosa
Ollila Jorma
OP Group (OP Osuuskunta ja OP Yrityspankki Oyj)
Paasikivi Jari
Paloheimo Timo
Pantsari Timo
Parpala Matti
Pekkala Kunto
Pentagon Design Oy
Penttilä Hannu
Perheyritysten Liitto Ry
Planmeca Oy
PricewaterhouseCoopers Oy
Pursula Matti
Puttonen Vesa
Pöllänen Kirsti
Rahnasto Nora
Rajala Tommi
Ramboll Finland Oy
Rantala Matti
Reenpää Leo
Remes Markus
Reponen Sara
Reurings Floris
Rintamäki Paul
Ritakallio Timo
Rocha Kristina
Ruuskanen-Sere Irma
Saarikoski Jussi Matti
Salavuo Jaakko
Salmi Juho
Salminen Mikko J.
Schaupp Marika
Shehab Hisham
Shestakov Denis
Siilasmaa Risto
Sipola Seppo
Soft Environment Oy
Solja Jussi
Steiner Henri ja Taina
Stenroos Jukka
Suhonen Antti
Sulkava Mika
Suomen Ekonomit
Suomen Messut Osuuskunta
Suominen Jussi
Suortti Mika
Supercell Oy
Sweco Rakennetekniikka Oy
Svenska Kulturfonden
Söderholm Jonna
Tahvanainen Sami
Tamminen Jussi
Teeri Teemu
Teeri Tuula
Tekniikan Akateemiset Ry
Tekniikan edistämissäätiö – TES
Tekniska Föreningen i Finland
Teknologiateollisuus ry
Tiina ja Antti Herlinin säätiö
Tikkanen Miina
Tirronen Asta
TKK vuosikurssi R65
Tuomi Tiia
Turunen Joonas
Tuulos Tiina
Tähtinen Pekka
Törmikoski Ilona
Utriainen Jonna
Uusipaikka Otto
Uusitalo Liisa
Vainio Salla
Vaisala Oyj
Valtonen Anna
Valtonen Jussi
Vanonen Kaija
Weisell-säätiö s.r.
Viita-aho-Tohni Maria
VISIO Varainhoito Oy
Voipio Marja
Voipio Raimo
Voipio Tauno
Vuola Olli
Vuorelma Laura
Wärtsilä Finland Oy
Wärtsilä Oyj Abp
Wärtsilä Technology Oy
Yli-Viikari Tapio
Ylänen Anu
Yrjö Jahnssonin säätiö
Yrjölä Pekka

 


 

Lahjoittajat Aalto-yliopiston pääomaan

Vuosien 2008–2011 aikana suomalaiset yritykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt lahjoittivat Aalto-yliopistolle yhteensä noin 200 miljoonan euron pääoman, jolle valtio myönsi 2,5-kertaisen vastinrahoituksen. Yliopisto sai tämän varainhankinnan avulla yhteensä noin 700 miljoonan euron pääoman.

Lahjoitusten sijoittamisesta saadut tuotot on toistaiseksi sijoitettu uudelleen ja näin parannettu yliopiston kykyä pitkällä tähtäimellä panostaa sille tärkeisiin asioihin, kuten tutkimuksen ja opetuksen rahoittamiseen sekä investointeihin ulkoisen rahoituksen muutoksista riippumatta.

Yliopiston pääoman keräämisen varmistivat Teknologiateollisuus ry, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry, Teollisuuden ja työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö, Tekniikan akateemiset ry, Suomen ekonomiliitto – SEFE ry sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Lista lahjoittajista

Olemme kiitollisia kaikista yksityishenkilöiden, yritysten ja yhteisöjen lahjoituksista, jotka yhdessä valtion tuen kanssa mahdollistivat Aalto-yliopiston perustamispääoman muodostumisen.

Tähänastinen kehitys osoittaa vahvoja suuntaviivoja tulevaisuuteen. Uusia yrityksiä ja sitä kautta työpaikkoja ja hyvinvointia luovaa tutkimusta ja tuote- sekä palveluinnovaatioita on syntynyt runsain mitoin. Jatkamme ponnistelua suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

Aalto-yliopiston pääomaa tukeneet lahjoittajat, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisuun verkkosivuilla:

Aalto Anna-Maija
Aalto Antti
Aalto-Setälä Tuija (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Aaltola Tuula
Aarnio Hannu
Aatola Petteri
Aav Marianne (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
af Heurlin Martti
Ahlstedt Tor (TF)
Ahlström Krister (syntymäpäiväkeräys)
Aho Janne
Aho Tarja
Aho Teuvo
Ahokas Matti
Ahola Anu (Prodeko)
Ahonen Esa (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Ahonen Kari
Ahonen Kathleen
Airaksinen Timo (HKK65)
Airila Markus
Airila Mauri
Alahuhta Matti
Alahuhta Leena (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Alhonen Jarno (PTK, Prodeko)
Alvesalo Tapio
Andonov Leo
Anttila Eliisa (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Anttila Pekka
Arjas Antti
Aro Aulikki (HKK65)
Arponen Tapio (HKK65)
Arppe Antti (Prodeko)
Asikainen Riku
Askolin Rauli (HKK65)
Auvinen Aila
Bachmann Jari
Backas Johan (TF)
Backas Kaj
Backas Riitta
Baldauf Sari
Bergen-Kavanto Birgitta
Bergman Samuli
Bergroth Päivi (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Björnström Björn-Erik (TF)
Björnström Martin (TF)
Blomster Satu
Bom Marianna (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Bom Marko (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Branders Thomas (TF)
Brax Veikko
Broner-Bauer Kaisa
Börman Bengt (TF)
Carpen Matti (syntymäpäiväkeräys)
Casagrande Mario (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Cederberg Kari (HKK65)
Cederqvist Ulf Gustav (TF)
Dean Philip (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Diesen Henrik (TF)
Diesen Magnus (TF)
Diesen Rasmus (TF)
Donner Robert (TF)
Dromberg Jonas
E - I
Edelmann Gunnar (TF)
Ehrnrooth Georg (syntymäpäiväkeräys)
Eklund Sea
Ekman Kalevi
Elg Christian
Ellilä Merja (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Ellilä Timo (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Elo Arto (PTK, N-Klubi)
Elolähde Timo
Eloranta Jorma (Prodeko)
Englund Kim(TF)
Englund Tomi
Enqvist Eric (TF)
Erkkilä Ilkka
Erkkilä Kaija Katariina
Estlander Alec (TF)
Everi Santeri (KY)
Evokari Irmeli (HKK65)
Fager Kurt
Fagerlund Timo
Feller Jan
Fellman Marja
Forssell Peter Henrik (PTK)
Forsström Pia
Fransman Johan (TF)
Frilund Leif
Geust Niklas (TF)
Gillberg Arja
Gillberg Jarmo
Grandell Karl-Erik (TF)
Granskog Anna (Prodeko)
Granskog Christer (Prodeko)
Grönbärj Klaus (HKK65)
Grönstrand Mona (TF)
Grönqvist Kalle
Gunn Reino
Gustafsson Jukka
Gustavson Stig
Gädda Lars
Haakana Jukka
Haapamäki Jorma
Haarla Ainomaija (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Haarla Eero (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Haavisto Anna-Riitta (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Haavisto Pirkko (HKK65)
Hakkarainen Unto
Hakola Antti
Halen Marco
Halinen Kari
Halme Jari
Halme Jouni
Halme Teemu
Happonen Olli (vuosikurssi 1971)
Hartiala Jaakko (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Hartiala Kaija (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Hartikainen Juha (Jussi)
Hartikainen Mikko (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Hartikainen Oskari
Hassinen Eila
Hassinen Pekka J (HKK65)
Haukka Lasse (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Hautakangas Taisto
Hautamäki (Bohm) Anne-Maria
Havulinna Ulla-Maija
Hedvall Kaj (TF)
Heikkala Pertti
Heikkala Sinikka
Heikkilä Matti
Heikkilä Martti Antinpoika (Prodeko)
Heimala Antti (Prodeko)
Heimo Kaija
Heimola Antti
Heinonsalo Eero
Heinänen Victor (PTK, Kemistikilta)
Heir Björn (TF)
Heiskanen Juhani (HKK65)
Helander Riku (Prodeko)
Helenius Antti
Helevuo Heikki
Helkama-Rågård Hannele (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Helle Lars Wolfgang (PTK)
Henriksson Reijo
Henttonen Liisa (HKK65)
Herlin Antti (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Herrala Ilkka
Hertell Karl Johan (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Hertzberg Stefan (TF)
Hiekkanen-Mäkelä Ulla
Himanen Veijo (HKK65)
Himmanen Anna (PTK)
Hirvensalo Inkeri
Hirvonen Pirjo (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Hjelt Björn
Hjelt Erik
Hohenthal Claus (TF)
Holappa Lauri
Holm Riitta (HKK65)
Holstila Eero (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Honkala Matti
Horelli Timo (Prodeko)
Hortling Airi (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Horstia Heikki
Hotakainen Markus (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Hovi Margit
Huang Shanfan (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Huhtanen Pertti
Hulkkonen Timo
Hurmalainen Risto
Hyppönen Heikki
Hytti Jussi
Hyttinen Pasi
Hyvärinen Heikki
Hyvönen Aleksi (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Hyvönen Helena (syntymäpäiväkeräys)
Hyvönen Leena (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Hyvönen Tapani (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Hyvönen Ukko (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Hällback Aarre
Hämäläinen Harri
Hämäläinen-Lindfors Sirkka
Hänninen Markku
Hänninen Pauli
Härmälä Jukka
Häsä Salla
Häyrinen Pekka
Ihantola Markku
Ihatsu-Mäki Maarit
Iivonen Joonas (PTK)
Ikola Mikko
Ilivitzky Wladimir (TF)
Ilmarinen Jussi
Inkinen Erkki (PTK)
Isomäki Eeva-Liisa (HKK65)
Itkonen Aija (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Itkonen Marjatta (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
J - N
Jaakkola Yrjö
Jalovaara Osmo
Janhunen Kari (HKK65)
Jantunen Iiro
Jantunen Timo
Joensuu Elina (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Johansson Anna Charlotta (TF)
Johansson Ole
Jokinen Jari
Joutti Johanna
Juti Minna (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Juuranto-Perttunen Helena (Prodeko)
Juvonen Riitta
Jyllilä Kimmo
Jåfs Gustav (TF)
Järnefelt Christian
Järvensivu Pekka
Järvensivu Tuomas
Järvinen Kari A.J. (Prodeko)
Järvinen Niina
Järvinen Seppo
Järvisalo Jouko (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Jääskeläinen Eila (HKK65)
Kadenius Marja-Leena (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Kahlson-Sjöblom Ann-Charlotte (TF)
Kaira Miika
Kaislaniemi Ilpo (PTK)
Kajander Catharina (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Kakkonen Kari (Prodeko)
Kalela Kimmo (PTK)
Kalervo Helmi
Kaljala Pirja
Kallio Veeti (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Kaltea Reijo
Kangasmaa Tuomas
Kapanen Jussi (Prodeko)
Karanko Kari (HKK65)
Karessuo Kari (PTK)
Karjalainen Jarmo
Karjalainen Jorma (HKK65)
Karjalainen Martti
Karjalainen Pirkko (HKK65)
Karjalainen Päivi
Karkkila Olli
Karkola Antti
Karppinen Kyösti (Gustav von Herzen-keräys)
Karppinen Teemu
Karsten Berndt
Karttinen Timo
Kasanen Eero
Kaukonen Harri-Pekka
Kaukonen Helena
Kaukonen Jaakko (kuolinpesä)
Kaukonen Katariina
Kaukonen Reijo (PTK)
Kauniskangas Kari
Kauppi Heikki
Kauppinen Veijo
Kautto Hannu
Kauranen Ilkka
Kause Risto
Kavetvuo Matti
Keinonen Harri (HKK65)
Keinonen Ritva
Kelo Tapio (PTK)
Kemppainen Jorma
Kemppainen Tommi
Kemppi-Virtanen Pirjo
Kemppinen Martti
Ketola Mikko (Prodeko)
Ketola Seppo
Kettunen Jyrki
Kiikka Antti
Kiil Karolina (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Kimpi Mikko
Kirjalainen Juha (N-Klubi)
Kivalo Maija-Inkeri
Kivalo Pekka
Kivijärvi Matti
Kivimäki Ville
Kivioja Aarne
Klemi Kari
Knight Sebastian (Prodeko,PTK)
Kohonen Tenho
Koivula Timo
Kokko Sari
Kokko Yrjö
Kolehmainen Aarno
Kolehmainen Juhani
Kolkka Antti (Prodeko)
Konttinen Markus (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Korhonen Harri (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Korkman Kari (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Korpela Tarmo
Korpi Samuel
Korpikallio Juhani
Korpinen Pekka
Korppi-Tommola Sampo (Prodeko)
Korrström Frank (TF)
Koskela Timo
Koskelainen Maj-Lis (HKK65)
Koskenvuo Ville (Prodeko)
Koskinen Kauko
Koskinen Merja (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Koskinen Simo (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Koskivaara Ari
Koskivaara Eero
Kosonen Mikko
Krause Outi (TKK:n johtoryhmä)
Kronstedt Kim
Krusius Matti
Kuitunen Lisbeth
Kuivalainen Jyri
Kumpurinne Jarmo
Kunnas Tapio
Kuokkanen Teemu
Kuusi Mikko
Kuusipalo Marketta
Kyllönen Unto
Kyyrä Jorma (TKK:n johtoryhmä)
Kyyrönen Heikki
Kåhre Jan
Kähkönen Tapio
Kärki-Luoto Kirsi
Kärkkäinen Martti Ilmari
Kääriäinen Pirjo (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Köhler Johan (TF)
Köppi Arto (HKK65)
Laaksonen Mika
Laatikainen Juuso
Lahti Paula (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Lahtonen Pekka (HKK65)
Laine Kari (HKK65)
Laine Olli-Pekka
Laine Seppo (HKK65)
Laiterä Jukka
Laitinen Timo T.
Laitinmäki Panu
Lalander Anita
Lamminaho Heikki
Lampela Outi (Prodeko)
Lampen Tapio
Lange Kai
Lantto Annukka
Lappalainen Jarno
Lappalainen Pasi (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Lappalainen Piippa (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Lappalainen Risto (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Lappalainen Sulve (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Lassila Leena (HKK65)
Laulajainen Tuula Helena (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Launis Kasperi
Laurikainen Taru
Lautsuo Pyry (Prodeko)
Lavonius Hans
Lehti Matti
Lehti Taisto (HKK65)
Lehtinen Pertti
Lehtinen Riitta-Leena
Lehtinen Timo (HKK65)
Lehto Ina (PTK)
Lehtonen Heikki
Lehtovuori Lauri
Lehväslaiho Marja
Leikola Ossi
Leinikka Harri
Leinonen Tommi (Alumni 100, 1980-kurssi)
Leisio Sulo
Leisti Mikko (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Leivo Matti
Leivonen Juuso (2000-luku)
Leppä Jukka-Pekka
Leppämäki Wille
Leppänen Arja (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Leppänen Laila (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Leppänen Mikko
Liikanen Jyrki
Liinpää Arto (HKK65)
Lietoila Arto
Liesiö-Haakana Tiina
Lilja Kari (HKK65)
Liljeqvist Ove
Lillandt Martin
Lind Raimo
Lindahl John (TF)
Lindfors Bo (TF)
Lindfors Janne
Lindholm Mikael (TF)
Lindholm Terhi
Lindroos Veikko
Lindström Anu
Lindström Arto (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Lindström Riitta-Leena
Linna Esa (HKK65)
Linnavuori Jukka
Linnoinen Juhani (N-Klubi)
Linnonmaa Anne (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Livio Hanna-Leena (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Loukkola Ari
Luhtanen Juhani (PTK)
Luhtanen Leena (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Lund Anders (TF)
Lund Johan (TF)
Lukumaa Juhani
Luoma Pekka (HKK65)
Luutonen Marketta (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Lyly Sulevi
Lähdesmäki Tuomo (PTK)
Lähdevaara Hannu
Läärä Mika
Löppönen Pauli (PTK)
Lövegren Caj
Löyttyniemi Meri
Löyttyniemi Pekka (PTK)
Löyttyniemi Timo
Maanavilja Aimo
Maja Anu (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Makkonen Pertti
Malin Patrik (TF)
Malinen Heikki
Malinen Pekka
Malmgren Folke (TF)
Manner Kari (HKK65)
Mannila Heikki (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Mannio Pekka
Marander Kurt (TF)
Markkula Markku (syntymäpäiväkeräys)
Martamo Aleksi (KY)
Masalin Juhana
Matilainen Tuomo (HKK65)
Mattila Lasse (Lauri)
Mattila Veli-Matti
Mattsson Björn
Maula Markku (Prodeko)
Mehtälä Satu (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Melama Miika
Melama Saara
Melkko Hanna (HKK65)
Meriala Risto Matti
Metso Ari
Mickos Mårten (PTK)
Miettinen Jyrki
Miettinen Kirsti
Miettinen Marjo
Mikkelä Kari
Mikkola Ilkka T.H. (Gustav von Herzen-keräys)
Misukka Heljä (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Molkentin-Matilainen Pirkko
Mononen Liisa
Monto Pertti (Gustav von Herzen-keräys)
Multamäki Markku (Prodeko)
Murtoaro Jarkko (Prodeko)
Myllymäki Hanna-Riikka
Myllymäki Kimmo
Mäenpää Martti
Mäkelä Esko (PTK)
Mäkelä Markus (Prodeko,PTK)
Mäki Lauri
Mäki Marja (HKK65)
Mäkinen Eeva (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Mäkinen Eija
Mäkinen Jaana
Mäkinen Juho
Mäkinen Pasi (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Mäkinen Raija Marjatta
Mäntynen Aarno
Määttä Heikki-Pekka
Mönkkönen Harri (HKK65)
Narvo Pirjo
Naskali Osmo (HKK65)
Naumanen Tiina
Neuvo Yrjö
Neuvonen Lauri (PTK)
Nevasalo Simo (HKK65)
Niemi Esko
Nieminen Matti
Nieminen Risto
Niilekselä Ebba (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Niilekselä Hannu (KY)
Niilola Jorma
Nojonen Eeva-Kaisa (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Nokela Ilona
Nordman Kurt
Noronen Pauli (Prodeko)
Norppa-Rahkola Raija (HKK65)
Numminen Kalevi (PTK)
Nupponen Pertti (Prodeko)
Nurmi Mika (Prodeko)
Nurmi Tuija
Nurmi Veli-Matti
Nurminen Kari
Nurminen Risto
Nurmimaa Airi (PTK)
Nuuttila-Helenius Marja
Nyberg Onerva (HKK65)
Nybergh Marcus
Nygren Eino
Nylund Anneli
Nyman Kari
Nyman Ritva T.A (HKK65)
Nyman Tomi
Närhi Hannu (HKK65)
O - S
Oinonen Riitta
Oksanen Lauri
Ollila Jorma
Ollila Margareetta
Ollila-Hämäläinen Ritva (HKK65)
Ollus Yngve (TF)
Olsson Eeva (HKK65)
Orenius Jukka (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Orenius Marja-Liisa (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Orispää Yrjö
Orponen Pekka
Outinen Tauno
Paajanen Tero
Paajanen Tuula (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Paakkola Anneli
Paakkunainen Urho
Paananen Anja
Paananen Jalo
Paasikivi Jari
Pajusalo Matti (KY)
Pakkanen Outi (HKK65)
Palenius Ari
Pallasto Pekka (Prodeko)
Palmu (Pirjo) Marjatta
Paloheimo Raisa (HKK65)
Palsanen Jaakko (PTK)
Partanen Reino (Kanta-Espoon Rotaryklubi)
Partinen Jorma
Parviainen Olli
Parviainen Panu
Paulamäki Jari
Pehu-Lehtonen Kaija (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Pekkarinen Tomi
Pellonmaa Niilo
Peltola Janne (AYY)
Peltola Markku (HKK65)
Peltola-Liiri Heta
Pennanen Maija-Liisa
Penttilä-Räty Elina
Perttunen Risto (Prodeko)
Pesonen Juhani
Pesonen Tero
Pietilä Astrid
Pihlaja Arto
Pihlajamaa Joonas (Prodeko)
Piippo Antti
Pilve Pentti (HKK65)
Pitkonen Jorma (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Pitkänen Anna
Pohjalainen Ritva-Liisa (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Pohjola Eila
Pohjola Markku
Pohjoranta Antti
Poikolainen Ville (Prodeko, AYY)
Polkko Juhani
Pollari Ilkka
Poranen Timo
Poukka Ville
Poutiainen Juha Kustaa
Priha Päikki (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Pukkinen Lauri
Pulkkinen Erkki
Pulkkinen Marjatta
Puotila Ritva (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Purhonen Lauri
Pursula Matti (TKK:n johtoryhmä)
Pursula Toini
Puupponen Ilkka (HKK65)
Pylkkänen Esa (Prodeko)
Pått Pehr-Erik (TF)
Pöllänen Esa (Prodeko)
Pönni Heikki
Pöntys Arja
Pöysti-Laakso Elsa
Raatikainen Outi (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Raevaara Martti (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Rafkin Harriet (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Rahkila Martti
Rahnasto Nora
Rajala Tommi
Rajamäki Timo
Rangell Outi
Rantakari Ilari (HKK65)
Rantala Pekka
Rantanen Juha
Rantanen Seppo
Ranua Kari-Pekka
Raskinen Mikko
Ratia Marja (HKK65)
Rautakorpi Heikki
Rautanen Esko
Rautapää Raili (HKK65)
Rautiainen Erkki (Prodeko)
Rautila Esko
Reinamo Seppo (HKK65)
Riekkinen Tapani (v.1956 aloittaneet)
Riikkala Olli (Prodeko)
Rinne Mikko
Rinta Jussi (Gustav von Herzen-keräys)
Ristimäki Asko
Ristimäki Erkki
Ritala Susanna
Ritalahti Mika (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Ritavesi Kari
Riutankoski Heikki (HKK65)
Roitto Maija
Rosberg Eira (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Roschier Solveig
Ruotsala Matti (Prodeko)
Ruotsalainen Lauri
Rytilahti Jarmo (HKK65)
Ryynänen Helena
Rågård Staffan (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Råman Pekka (HKK65)
Råman Pirkko (HKK65)
Räsänen Jukka
Räsänen V.A.
Räty Timo-Pekka
Rönkkö Perttu (Prodeko)
Rönkä Matti
Saarela Pekka
Saarikoski Jussi
Saarilahti Antero
Saastamoinen Seppo
Sahlstein Janne
Sajaniemi-Orpana Eeva (HKK65)
Sakkanen Pirjo-Liisa (HKK65)
Saksa Pauli
Salimäki Markku
Sallinen Pekka K (HKK65)
Salmela Jaakko
Salmi Aunus
Salminen Antti (Prodeko)
Salminen Jyrki (Prodeko)
Salminen Mikko J. (PTK)
Salminen Teuvo (TF)
Salolainen Pertti
Salomäki Juha
Sandberg-Arni Riitta (HKK65)
Sandell Håkan
Sandelin Eric
Sanoukian Aila (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Sarkamies Sami (Prodeko)
Sarmanto Auvo
Sarvilinna Laura (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Satama Jorma (Prodeko, PTK)
Sauhke Yrjö (HKK65)
Saukko Tanja
Savola Mikko (Prodeko)
Savolainen Tarmo (PTK)
Sederholm Helena (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Schrey Tapio (Prodeko)
Segercrantz Birgitta (TF)
Seilola Risto (HKK65)
Selén Kristian
Seppälä Juha
Seppälä Jussi
Seppänen Jukka (PTK)
Shen Juhani
Siika-aho Pekka
Siikamäki Raija (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Siikanen Markku
Siilasmaa Risto
Siiranto Pekka
Silén Robert August (TF)
Simberg Nils H. (TF)
Simola Heikki (HKK65)
Simovski Constantin
Sipilä Seija
Sirkeinen Yrjö
Siukonen Harri
Sjöberg Mikko (Prodeko)
Sjöholm Peter
Smeds Karl Olav (TF)
Soanjärvi Tuija
Sohlström Hans (Prodeko)
Soikkeli Mikko
Soini Esa
Solja Jussi
Somersalmi Eila (HKK65)
Somersalmi Yrjö (HKK65)
Somervuori Antti
Sotamaa Yrjö (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Stadigh Kari
Staffans Aija (PTK)
Sten Risto
Strömberg Lena (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Suhonen Antti (R2)
Suihkonen Riitta (HKK65)
Suila Keijo
Summa Risto (HKK65)
Suna Marja (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Sundbäck Veli
Sundholm Göran
Suoanttila Ilkka Antero
Suokas Arto
Suontila Eero
Syrjälä Timo (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Syrjänen Hannu
Syvänperä Outi
Söderström Hans (TF)
T - Ö
Taanila Erkki
Tahkokallio Anna (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Taipale Arto
Takala Petri (PTK)
Tallberg Carl Johan (TF)
Talvio Markku (HKK65)
Tammivuori Juha
Tanttinen Marja-Terttu
Taulu Samu
Tawast Jyri (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Teeri Tuula
Teir Andreas
Telaranta Tero (Prodeko)
Telkkinen Ukko
Tenhola Kirsti (HKK65)
Tenkanen Marko
Terho Helena
Tervonen Eero
Teräs Timo
Tiainen Kari (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Tiirola-Santala Liisa (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Timonen Marketta (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Timonen Pekka (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Tirri Timo
Toivanen-Koivisto Maarit
Toivola Hannu (HKK65)
Toivonen Harri
Toivonen Timo
Tolppanen Ari (Prodeko)
Tolvanen Jaana
Tontti Vesa (Prodeko)
Torkko Pauli
Tukonen Olli-Kristian (KY)
Tuokko Jurkka
Tuomala Pertti
Turanlahti Mailiina (Prodeko)
Turpeinen Marita (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Turtola Kalervo (Prodeko)
Tuukkanen Paavo (vuosikurssi 1956)
Tuuliniemi Timo
Tuunanen Marja (HKK65)
Tähtikunnas Janne
Tähtinen Kari
Törmä Päivi
Uitti Kalevi
Uotila Timo
Uurtio Ulla (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Uusikartano Tapio
Uusitalo Liisa
Uuspää Pentti
Wahlström Björn (TF)
Vainio Salla (KY)
Valanto Eiri
Valjus Pekka (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Valjus Raijaliisa (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Valkamo Jarmo (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Valkonen Airi (HKK65)
Valtonen Jussi (Prodeko, AYY)
Valtonen Risto
Vanhanen Heidi (HKK65)
Vanjoki Anssi
Vapaasalo Tapio (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Varis Aatos
Varsta Petri
Vartiainen-Koivistoinen Onerva (1950-lukulaiset)
Vasamo Satu
Vatanen Eero (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Vatanen Kari (PTK)
Wenell Mika
Ventola Kari
Veräjänkorva Jorma
Veräjänkorva Marja
Vesala Aleksi
Vesalo Tommi
Vesa-Stambej Sirkka (HKK65)
Westerling Lassi
Widomski Sirpa
Viitanen Kauko
Wikgren-Sandström Marle Kristiina
Vikkula Kaisa
Vilen Jaakko
Viljo Kaisa (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Wirgentius Niko
Virkkunen Jaakko (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Virkkunen Ville (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Virta Jukka (HKK65)
Virtanen Esko
Virtanen Ilkka
Virtanen Marjut (HKK65)
Virtanen Pekka
Virtanen Taru
Virtanen Timo
Visti Hannu
Voipio Marja
Voipio Mikko
Voipio Raimo (Prodeko)
Voipio Tauno Sakari
Voipio Timo
Voipio Ville
von Haartman Harry
von Hertzen Cedric
von Hertzen Gustav (syntymäpäiväkeräys)
von Hertzen Jesper
von Hertzen Markku
von Hertzen Yrsa
von Troil Carl-Gustaf
von Wendt Henrik (TF)
Vuorenlehto Anne ja Kari
Vuorensola Lauri
Vuorilehto Mikko
Vuori-Karvia Heli (HKK65)
Vuorimaa-Karttunen Pirkko (HKK65)
Vuorio Matti
Vuorjoki Anna (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Ylijoki Jyrki
Yli-Renko Helena (Prodeko)
Ylönen Sami
Ylönen Tatu
Ylä-Jääski Antti
Yrjölä Pekka
Yrttimaa Touko (Helena Hyvösen syntymäpäiväkeräys)
Zitting Antti
Äkräs Juha (Prodeko)
Äkäslompolo Simppa

Lahjoittajasuhteiden yhteystiedot

Hannu Seristö

Vararehtori

050 383 2478

hannu.seristo(at)aalto.fi

Teppo Heiskanen

Johtaja, Kumppanuudet ja yritysyhteistyö

050 363 3223

teppo.heiskanen(at)aalto.fi

Sinikka Heikkala

Päällikkö, Lahjoittajasuhteet

0400 908 899

sinikka.heikkala(at)aalto.fi

Elina Karvonen

Asiantuntija, Lahjoittajasuhteet

050 364 1446

elina.karvonen(at)aalto.fi

Jaana Tammisto

Asiantuntija, Lahjoittajasuhteet

050 409 5772

jaana.tammisto(at)aalto.fi

Jenni Pyytövaara

Erityisasiantuntija, Lahjoittajasuhteet

050 308 1162

jenni.pyytovaara(at)aalto.fi

Marita Halme

Koordinaattori, Kumppanuudet ja yritysyhteistyö

040 576 1349

marita.halme(at)aalto.fi

Katja Hampunen

Viestintäkoordinaattori, Kumppanuudet ja yritysyhteistyö

050 475 0120

katja.hampunen(at)aalto.fi