Miksi Aalto?

Aalto-yliopisto tuottaa uusia ideoita, huippututkimusta, yrittäjyyttä, työtä ja uudenlaista johtajuutta. Tarvitaan uskallusta hypätä tuntemattomaan, oppia ja yrittää. Aalto-yliopisto haluaa olla tässä vahva tekijä ja kumppani. Kun lahjoitat Aalto-yliopistolle, tuet tutkimusta ja työtä vahvemman Suomen puolesta.

Lahjoita tästä

Rakennamme vahvuuksillemme

Innovaatioita, uusia yrityksiä, työpaikkoja ja hyvinvointia

Lahjoittajana voit halutessasi kohdentaa lahjoituksesi Aalto-yliopistolle tai tietylle koulutusalallemme – kauppatieteisiin, taiteisiin tai tekniikkaan.

Mahdollisia lahjoituskohteita ovat myös keihäänkärkialueemme ICT ja yhteiskunnan digitalisaatio, taide ja design, uudet materiaalit ja luonnonvarojen kestävä käyttö sekä liiketoiminta muuttuvassa globaalissa ympäristössä. Monialainen yhteistyö ja maailmanlaajuisesti verkottunut tutkimus näillä alueilla auttaa meitä löytämään uusia energiaratkaisuja, suunnittelemaan ja rakentamaan ihmisläheisiä elinympäristöjä sekä kehittämään terveyttä edistävää teknologiaa. Tiivis vuorovaikutus elinkeinoelämän kanssa vie tutkimuksen tulokset nopeasti käytäntöön. Näin syntyy innovaatioita, uusia yrityksiä, työpaikkoja ja hyvinvointia.

Tarvittaessa lisätietoja lahjoituskohteista tai vähintään 10 000 euron lahjoitusasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme.

kuva

Lahjoitusten kohdentaminen

Yleisesti yliopistolle: Otaniemen innovaatiokortteli
Lue lisää

Yksi Aalto-yliopiston keskeinen tavoite on edistää innovaatioiden ja kaupallisen toiminnan syntymistä tutkimuksesta ja muusta yliopiston toiminnasta. Teemme tätä tiiviissä yhteistyössä muun yhteiskunnan ja erityisesti yritysten kanssa.

Siirrymme monialaisten toimintaympäristöjen kehittämisessä uuteen vaiheeseen ja liitämme ne entistä laajemmin ja tiiviimmin osaksi tutkimus- ja opetustoimintaa. Rakennamme Otaniemen ytimeen yliopiston ja yritysten välistä konkreettista yhteistyötä tukevia tiloja. Tässä niin kutsutussa innovaatiokorttelissa toimii esimerkiksi uuden sukupolven Design Factory, jonka toiminta kattaa palvelusektorin, media-alan ja terveysteknologiaan liittyvän toiminnan. Kortteliin sijoittuu myös digitalisoitumisen tutkimusta, kokeilua ja opetusta tekevä keskus, joka tarjoaa toimivan ympäristön esimerkiksi teollisen internetin kehitystyölle.

Rakennamme Otaniemestä innovaatioiden kehdon, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Mukaan kutsumme kotimaiset ja kansainväliset yritykset ja yhteisöt.

Panostamme Innovaatiokorttelin kehittämisessä myös oheispalveluihin, jotta eri sidosryhmät voivat tehdä helpommin yhteistyötä yliopiston ja toistensa kanssa. Innovaatiokortteli sijaitsee pian valmistuvan Aalto-yliopiston metroaseman vieressä.

Lisätietoja:
Design Factory
Product Design Gala

Tue työtämme monialaisen osaamisen kehittämiseksi.
Klikkaa tästä ja lahjoita Aalto-yliopistolle.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

Kauppatieteelliselle alalle: Liiketoiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä
Lue lisää

Aalto-yliopiston kansallinen ja kansainvälinen tehtävä on osaltaan vastata jatkuvassa muutoksessa olevan liike-elämän tarpeisiin.

Liiketoiminnan uudistuminen vaatii uutta tutkittua tietoa ja osaamista, joita yliopistomme tuottaa. Merkittäviä tutkimusteemoja ovat esimerkiksi strateginen johtaminen, digitalisaation tuomat muutokset kuluttajien käyttäytymiseen sekä valtavien tietomassojen käsittely ja hyödyntäminen päätöksenteossa.

Lisätietoja:
Kauppakorkeakoulu – johtavaa näkemystä -video
New Global -projekti

Tue työtämme monialaisen osaamisen kehittämiseksi.
Klikkaa tästä ja lahjoita Aalto-yliopistolle.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteidentiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

Taiteelliselle alalle: Ihmisläheisellä suunnittelulla menestystä
Lue lisää

Maailma on täynnä informaatiota, jonka jäsentäminen on yksi yhteiskunnan kriittisistä menestystekijöistä.

Aalto-yliopiston taiteen ja muotoilun tutkimus ja koulutus keskittyy yksittäisten teosten, tuotteiden ja palveluiden, sekä ihmisläheisten elinympäristöjen suunnitteluun. Tuloksena on tyytyväisiä käyttäjiä sekä toimivia tuotteita ja palveluita.

Taide synnyttää kriittistä keskustelua, joka rikastaa ja kehittää yhteiskuntaa. Luova talous, muun muassa peliteollisuus, on merkittävä kasvuala. Tulevaisuuden mediaratkaisuja tutkii ja kehittää Future Media Lab.

Lisätietoja:
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu – maailma uusin silmin -video
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Aalto Festival 2015
Aalto-yliopiosto, Media Factory
Living+
Mediakeskus LUME

Tue työtämme monialaisen osaamisen kehittämiseksi.
Klikkaa tästä ja lahjoita Aalto-yliopistolle.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteidentiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

Teknistieteelliselle alalle: Tekniikka lisää hyvinvointia
Lue lisää

Aalto-yliopisto on digitalisoitumisen tiennäyttäjä opetuksessa ja tutkimuksessa Suomessa. Se synnyttää kestävämpiä energiaratkaisuja ja ratkaisee Suomen keskeisimpiä haasteita terveys- ja hyvinvointiteknologia-alalla.

Lisäksi laaja materiaalitieteiden tutkimus tarjoaa mittavat mahdollisuudet uusille yhteistyöavauksille. Vahvuuksiimme kuuluvat muun muassa nanotekniikka, mikrovalmistustekniikka, biomateriaalit sekä uudet funktionaaliset materiaalit.

Tue työtämme monialaisen osaamisen kehittämiseksi.
Klikkaa tästä ja lahjoita Aalto-yliopistolle.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteidentiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

Aalto vie Suomen digitalisaation kehitystä eteenpäin
ICT-alalla on käynnissä iso murros, joka koskettaa kaikkia teollisuuden aloja perusteollisuudesta teknologiateollisuuteen.

Industrial Internet, koneäly, Big Data, 3D-tulostuksen mahdollisuudet, digitaalinen palvelukokemus, kyberturvallisuus ja monet muut aiheet ovat tärkeitä Suomen menestyksen kannalta.

Lisätietoja:
Sähkötekniikan korkeakoulu
Sähkötekniikan korkeakoulu – Signaali laadusta -video
Aalto Digi Platform

Monialaista energiatutkimusta
Energiatutkimus on yksi merkittävimmistä osaamisalueista Aallossa. Monialainen yhteistyöalusta, Energiaplatform, vahvistaa sitä.

Sähkötekniikassa Aalto-yliopisto on tehnyt läpimurron aurinkokennojen kehityksessä. Myös muiden kestävien energiaratkaisujen tutkimus on maailman huipputasoa (esimerkiksi älykkäät sähköntuontanto- ja jakeluverkot, smart gridit).

Energian alalla työskentelee keskeisesti 25 professoria tutkimusryhmineen. Joka vuosi valmistuu yli 80 diplomi-insinööriä ja maisteria sekä toistakymmentä tohtoria.

Lisätietoja:
Aalto-yliopiston energiaplatformi
Video Insinööritieteiden korkeakoulu – tiedettä tekniikkaan
Video Aalto-yliopisto – kohti parempaa maailmaa
Insinööritieteiden korkeakoulu
Kemian tekniikan korkeakoulu

Terveys- ja hyvinvointialalta kasvumahdollisuuksia
Terveys- ja hyvinvointeknologian kehittäminen ratkaisee Suomen keskeisimpiä haasteita. Perustutkimuksen tulokset synnyttävät innovaatioita, sovelluksia ja palveluita ihmisiä varten.

Neurotiede ja -teknologia ja sekä lukuisat muut terveyden ja hyvinvoinnin alat tuottavat  mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia uusille yrityksille.

Life Science Technologies -maisteriohjelma on Aalto-yliopiston kolmen tekniikan alan korkeakoulun voimannäyte.

Lisätietoja:
Health Factory
aivoAALTO-projekti
Life Science Technologies -maisteriohjelma
COIN
Koneoppimistutkimus-video
Tiedettä iholla – keinoihoprojekti
Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Materiaalitutkimus ja kestävä luonnonvarojen käyttö
Aalto-yliopistossa on laaja asiantuntemus materiaalien alalla tiiviin aineen fysiikassa ja materiaalifysiikassa, nanotieteessä ja -teknologiassa, mekaniikassa ja materiaalitieteessä sekä luonnonvarojen kestävässä käytössä ja käsittelyssä.

Materiaalitutkimus edistää miltei kaikkia teollisuuden aloja, muun muassa teknologia-, energia-, tekstiili-, metsä- ja elintarviketeollisuutta.

Materiaalitutkimukseen perustuvat innovaatiot tarjoavat suuria mahdollisuuksia suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille.

Lisätietoja:
Tiede ja tutkimus
Kemian tekniikan korkeakoulu opiskelijaprojekteja
Insinööritieteiden korkeakoulu – tiedettä tekniikkaan -video

ICT ja digitalisaatio Digitalisaatio mullistaa suomalaista teollisuutta, elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa
Lue lisää

Digitalisaatio on hyvin vahva alue Aalto-yliopistossa käsittäen ICTn, laskennan ja mallinnuksen sekä näiden soveltamisen muille aloille. Aihepiiriin liittyviä aloja ovat esimerkiksi ICT ja tietojärjestelmät, tietoliikenne ja signaalinkäsittely, elektroniikka ja automaatio, teknologiaintensiivisen teollisuuden liiketoiminta, kone- ja rakennustekniikan digitaaliset sovellukset, mekatroniikka, media, pelit, tieto-ja palvelutalous, tietojenkäsittelytiede ja laskennallinen tiede. Alueella työskentelee yli 100 professoria.

Lisätietoja: http://digi.aalto.fi/en/

 

 

Edistyneet energiaratkaisut Energia kohtaa informaation, materiaalit ja yhteiskunnan
Lue lisää

Aalto-yliopiston monilla laitoksilla on pitkät perinteet energia-alan tutkimuksesta ja opetuksesta. Yliopistossa on noin 25 keskeisesti energia-alalla toimivaa professoria tutkimusryhmineen, ja alueelta valmistuu joka vuosi yli 80 diplomi-insinööriä ja maisteria sekä toistakymmentä tohtoria. Energia-alalle merkittävästi kontribuoivia professoreja on lisäksi noin 30. Nämä osaajat yhdessä muodostavat vahvuusalueemme, joissa energia kohtaa informaation, materiaalit ja yhteiskunnan.

Aalto-yliopiston poikkitieteellistä osaamista suunnataan entistä kestävämpien energiaratkaisujen kehittämiseksi. Energian tuotannon, varastoinnin, siirron ja käytön lisäksi markkinoiden hallinta, sosioekonomiset näkökulmat -ympäristöä unohtamatta- tulevat monialaisessa yhteistyössä huomioiduksi kokonaisvaltaisesti alojen erikoisosaajien toimesta.

Lisätietoja: http://www.aalto.fi/en/research/platforms/

Globaali yritystoiminta Strateginen johtaminen kansainvälisessä ympäristössä
Lue lisää

Yksi Aalto-yliopiston tavoitteista on edistää kauppatieteellisen tiedon lisääntymistä vaikuttavan tutkimuksen avulla. Tutkimuksemme on korkealaatuista ja monialaista, ja se käsittelee yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita. Tutkimuksen painoalueet ovat mikrotaloustiede, sijoittajakäyttäytyminen ja rahoitusmarkkinat, johtamisjärjestelmät ja päätöksenteko, strateginen johtaminen kansainvälisessä ympäristössä, kuluttajakäyttäytyminen ja uusi liiketoiminta sisältäen yrittäjyyden, uudet liiketoimintamallit ja palvelutalouden.

Lisätietoja: http://biz.aalto.fi/fi/about/

Taiteet ja luovat käytännöt Monialaisella taiteellisella toiminnalla uusia sovelluksia luovuutta ja innovaatioita
Lue lisää

Taide ja luovat käytännöt ovat tärkeä osa monialaista Aalto-yliopistoa. Yliopisto kehittää toimintaa yli rajojen eri aloilla ja yhteisöissä. Monialainen taiteellinen toiminta luo merkityksiä, määritelmiä, uusia sovelluksia luovuutta ja innovaatioita.

Yliopiston taiteellinen toiminta on kansainvälisesti arvostettua. Yliopisto arvioitiin QS World University Ranking ‑yliopistovertailussa maailmassa sijalle 13 keväällä 2017.

Muotisuunnittelun opiskelijoiden viime vuosien menestys kansainvälisissä kilpailuissa on puolestaan luonut Suomi-ilmiön, jonka ansiosta kykyjenetsijät Milanosta ja Pariisista etsivät Suomesta seuraavaa tähtisuunnittelijaa. Elokuvataiteen opiskelijoiden työt ovat niittäneet mainetta ulkomaisissa kilpailuissa, ja esimerkiksi saavuttaneet Oscar-ehdokkuuden vuonna 2014. Opiskelijoiden töitä on myös huomioitu laajasti maineikkaissa kansainvälisissä julkaisuissa, messuilla ja näyttelyissä.

Taiteen ja tieteen kohtaamisessa tekniikan ja talouden kanssa syntyy uuden tason tietoa ja yhteistyöprojekteja. Kampuksen yhteen kasvaminen on jo alkanut. Taide toimii tässä tilanteessa luonteensa mukaisesti yhdistävänä tekijänä.

Lisätietoja: http://www.aalto.fi/fi/research/art_and_creative_practices/

Käyttäjäkeskeiset asuinympäristöt Kaupunkiympäristöjen suunnittelu ja kehittäminen
Lue lisää

Aalto-yliopistossa tehtävä maailmanluokan tutkimusta hyödynnetään kaupunkiympäristöjen suunnittelun ja kehittämisen helpottamisessa kaikilla tasoilla ja tavoilla, joiden avulla voidaan parantaa ihmisten arkea. Arkeen kuuluvat asuminen, työnteko, liikkuvuus, sähköiset ja fyysiset palvelut, hoiva ja hyvinvointi, vapaa-aika ja sosiaalinen vuorovaikutus.

 

Lisätietoja:  http://www.aalto.fi/en/research/platforms/

 

Materiaalit ja luonnonvarojen kestävä käyttö Materiaalien kestävän kehityksen mukaisen käytön ja prosessoinnin sekä siihen liittyvät tekniikat
Lue lisää

Aalto-yliopistossa materiaalitutkimuksen osaaminen kattaa laajan kirjon eri osa-alueita: kiinteän aineen fysiikan ja materiaalifysiikan, nanotieteen ja nanoteknologian, materiaalien kestävän kehityksen mukaisen käytön ja prosessoinnin sekä siihen liittyvät tekniikat. Yliopiston tavoitteena on edistää eri sovelluskohteiden kehitystä muun muassa tietotekniikan, energia- ja terveysalan, muotoilun ja liiketoiminnan aloilla. Aalto-yliopistossa on yli 60 professoria, joiden tutkimus liittyy materiaalitutkimukseen.

Lisätietoja: http://www.aalto.fi/en/research/platforms/

Terveys ja hyvinvointi Terveyden ja hyvinvoinnin alueella aktiivinen kehittäjä
Lue lisää

Terveys- ja hyvinvointiteema muodostaa yhden Aallon valitsemista tutkimuksen avainalueista, joita yliopisto kehittää eri tavoin. Näitä keinoja ovat tutkimuksen edistäminen, teknologian siirron tukeminen innovaatioiden ja kasvuyritystoiminnan syntymiseksi ja ylipäätään liiketoiminnan hyödyksi, ja Aallon toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen muinkin tavoin.

Aalto-yliopisto on aktiivinen terveyden ja hyvinvoinnin alueella laajasti, sisältäen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitteet, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän datatieteen, biomateriaalit, bioteknologiat, lääkeainekehitykseen liittyvän tutkimuksen, ja näiden perustana olevat teknologiat.

Ala sisältää myös terveydenhuollon hallinnon, johtamisen ja politiikan tutkimuksen alatasolta ylätasolle asti, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon arkkitehtuurin sekä alan tuotteiden teollisen muotoilun.

Lisätietoja: http://www.aalto.fi/en/research/platforms/.aalto.fi/en/research/platforms/

Tulevaisuuden osaajat - Game Changers. Muuta maailmaa.
Lue lisää

Me Aalto-yliopistossa uskomme uteliaisuuden voimaan. Rohkaisemme opiskelijoitamme tutkimaan tuntematonta sekä oppimaan ja tekemään asioita täysin uudella tavalla – yhdessä ja rajoja rikkoen.

Suurin vahvuutemme ovat aaltolaiset sekä avoin ilmapiiri, joka innostaa rikkomaan rajoja. Eri alojen osaajat pääsevät hyödyntämään omaa huippuosaamistaan unelmatiimeissään ja luomaan verkostoja, jotka kestävät myös opintojen päätyttyä.

Kansainväliset kampuksemme ja yli 400 kumppaniyliopiston verkostomme takaavat kattavat vaihto-, harjoittelu- ja projektimahdollisuudet noin 20 000 opiskelijallemme.

Muun muassa Startup Sauna sekä Euroopan kiinnostavin kasvuyrittäjyystapahtuma Slush ovat lähtöisin Aalto-yhteisöstä. Aallon opiskelijat voivat jo opintojensa alkuvaiheessa päästä mukaan kiinnostaviin ja käytännönläheisiin yrityselämän projekteihin. Aalto-yliopiston piiristä syntyykin vuosittain yli 70 uutta yritystä.

Voimakkaasti kehittyvä Otaniemen kampus tukee yliopiston visiota innovatiivisen yhteiskunnan rakentamisesta. Se toimii moottorina innovoinnille, johon yritykset, alumnimme, startupit ja teknologiapuistot kytketään jatkuvasti yhä tiiviimmin.

MIT:n 200 yliopiston vertailussa Aalto-yliopisto sijoittui maailman 5 nousevan tähden joukkoon.

Lisätietoja: http://www.aalto.fi/fi/studies/

Tuloksia

Suunnitelmista tekoihin

Perustajayliopistojemme vahvalta pohjalta Aallosta on seitsemässä vuodessa rakennettu kansainvälisesti entistäkin kiinnostavampi, laadukkaampi ja yrittäjyysintoa säteilevä yhteisö. Tuloksena on monialaista oppimista ja ensiluokkaista tutkimusta.

ikoni

Tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden

Jo viidelle mantereelle levinnyt Design Factory tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä monialaisissa tiimeissä yritysten käytännön ongelmien parissa. Aallon energiatehokkuusohjelma yhdistää kaikkien alojemme tutkimusosaamisen. Creative sustainability -maisteriohjelmamme opettaa luomaan uusia kestäviä ratkaisuja.

ikoni

Opiskelijoista myös yrittäjiä

Yrittäjyyttä tukevat aloitteet kuten Aallon yrittäjyyskoulutus (Aalto Ventures Program) ja opiskelijoiden voimannäyte SLUSH ovat saaneet aikaan ennen näkemättömän positiivisen muutoksen suomalaisessa yrittäjyyskulttuurissa. Startup Saunassa opitaan perustamaan uusia yrityksiä kokeneiden yrittäjien ohjauksessa.

ikoni

Opiskelijat keskiössä

Aallossa opiskelija voi entistä vapaammin valita oman opintopolkunsa ja liikkua alojen välillä. Aalto tukee vuosittain lähes tuhannen opiskelijan kansainvälisiä opintoja.

ikoni

Alojensa parhaat kohtaavat

Aallon uudelle akateemiselle urapolulle rekrytoiduista professoreista yli kolmannes tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Tutkijoidemme työ on maailman ehdotonta kärkeä usealla alalla.

ikoni

Lisäarvoa yhteiskunnalle

Kansainvälisessä vertailuissa yhteistyömme yritysten kanssa nousee maailman parhaimmistoon. Yhteistyö kansainvälisten kumppanien, kuten Tongjin ja Stanfordin yliopistojen kanssa tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja verkostoja.

Aallon viisi uutta tavoitetta

Menestyksen sillanrakentaja

Suomi elää viennistä – teollisuutemme tarvitsee vahvoja innovaatiokumppaneita menestyäkseen globaalissa kilpailussa. Tekemällä edellä käyvää tutkimusta ja kouluttamalla uusia osaajia luomme Suomeen uutta työtä, talouskasvua ja hyvinvointia. Lahjoittajien tuella pysymme mukana kansainvälisessä kilpailussa pitkällä aikajänteellä. Yhdessä tekemällä ratkomme haasteita – vahvemman Suomen puolesta.

icon

Koulutamme tulevaisuuden osaajat

Opinto-ohjelmistamme valmistuu monipuolisia osaajia yhteiskuntaan. Jokainen Aallosta valmistunut hallitsee perusasiat esimerkiksi taloudesta tai yrittäjyydestä. Omaleimaiset maisteri- ja tohtoriohjelmamme houkuttelevat myös parhaita kansainvälisiä opiskelijoita.

icon

Uudet keinot oppimisen tueksi

Valjastamme uusimman teknologian ja parhaan pedagogiikan opiskelijoiden ja opettajien käyttöön. Kutsumme yritysten asiantuntijat, muotoilijat ja yrittäjät kumppaneiksemme opettamaan työelämän taitoja.

icon

Autamme yrityksiä ja yhteisöjä uusiutumaan

Työelämän asiantuntijat päivittävät taitojaan aikuisoppimisen kursseillamme. Johtamiskoulutuksemme nousee Euroopan parhaimmistoon.

icon

Ratkomme yhteiskunnan suuria haasteita

Pyrimme olemaan maailman parhaita valituilla vahvuusaloillamme. Tutkijamme kehittävät tehokkaampia energiaratkaisuja, ainutlaatuisia uusia materiaaleja ja terveyttä edistävää teknologiaa.

icon

Otaniemeen maailmanluokan innovaatiokeskittymä

Maailma muuttuu paremmaksi kun erilaiset osaamiset kohtaavat. Rakennamme Otaniemestä maailman parhaan innovaatiokeskittymän jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Avaamme tilamme yhdessä tekemiselle yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kutsumme joukkoomme myös kansainvälisiä yrityksiä.

Lahjoittajasuhteiden yhteystiedot

Hannu Seristö

Vararehtori

050 383 2478

hannu.seristo@aalto.fi

Teppo Heiskanen

Johtaja, Kumppanuudet ja yritysyhteistyö

050 363 3223

teppo.heiskanen@aalto.fi

Sinikka Heikkala

Päällikkö, Lahjoittajasuhteet

0400 908 899

sinikka.heikkala@aalto.fi

Elina Karvonen

Asiantuntija, Lahjoittajasuhteet

050 364 1446

elina.karvonen@aalto.fi

Maria Böling

Markkinoinnin asiantuntija

050 320 6663

maria.boling@aalto.fi

Marita Halme

Koordinaattori, Kumppanuudet ja yritysyhteistyö

040 576 1349

marita.halme@aalto.fi